عضویت درباشگاه

به باشگاه مهارت برتر خوش آمدید

برای ثبت نام و عضویت در باشگاه مهارت های توسعه فردی و شغلی لطفا، به انتهای همین صفحه مراجعه و برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید. با عضویت در باشگاه مهارت برتر شما می توانید بدون پرداخت هزینه بخشی از مطالب در این سایت را استفاده نمائید.

برای عضویت  vipعلاقمندان می توانند از همه‌ی موارد درسی، رویداد ها، دوره وسمینارهای یکروزه، به اندازه‌ی در خواست مورد نیاز خود بسته با تخفیف های ویژه اعتبار خریداری و دسترسی خواهید داشت

عضویتVIP ماهانه

استفاده ازتمام برنامه های آموزشی باشگاه بصورت رایگان

1000000 تومان

اشتراک سه‌ماهه

131000 تومان

اشتراک شش‌ماهه

299000 تومان

اشتراک یک‌ساله

675000 تومان

تذکر : دکمه‌های پرداخت اشتراک های ماهانه برای شما غیرفعال است. پس از ثبت‌نام در فرم پایین همین صفحه، دکمه‌ها فعال می‌شوند.